Alle roem is vergankelijkWe schrijven het jaar 1903. Op de Tentoonstelling van Nijverheid & Kunstindustrie zoals die in dat jaar in Groningen wordt gehouden, behaalt de meubelfabrikant Jacobus Abraham Huizinga, directeur/eigenaar van de meubelfabriek 'Nederland' in Groningen, een gouden medaille met de inzending van een studeerkamer naar ontwerp van A.J. Sanders en A.W. Kort. De eerste werkt op freelance basis voor de 'Nederland', de tweede is in vaste dienst bij Huizinga. Eerder al mocht de meubelfabriek op tentoonstellingen en beurzen eerste en ereprijzen in ontvangst nemen en er zullen er nog verscheidene volgen. De eigentijdse ontwerpen zijn zeer geliefd bij een op smaak en kwaliteit gerichte klandizie en te koop bij de betere woninginrichtingszaken in heel Nederland.


Ruim honderd jaar later is de faam van de 'Nederland' echter geheel verdampt en vindt de naam 'Huizinga' alleen nog weerklank bij een handvol kenners en liefhebbers. Sic transit gloria mundi: alle roem is vergankelijk. In het geval van Huizinga echter is die vergankelijkheid ál te vroeg ingezet en toe aan een rehabilitatie.Met als directe aanleiding een tentoonstelling over de meubelfabriek 'Nederland' zoals die van 22 november 2015 tot en met 6 maart 2016 in het Veenkoloniaal Museum in Veendam heeft plaatsgevonden, hebben de samenstellers van de expositie het initiatief genomen deze website te openen. Tijdens de voorbereidingen bleek namelijk dat er -voor zover nu bekend- niets van het bedrijfsarchief is overgebleven en dat ook in de familiearchieven slechts zeer summier gegevens bewaard lijken te zijn gebleven.


Doel van de website is dan ook in de eerste plaats om alle relevante informatie en documentatie te verzamelen over de persoon J.A. Huizinga en zijn meubelfabriek, zoals die van 1889 tot aan de fusie in 1955 met de firma Rodenberg in Groningen heeft bestaan. Die documentatie kan bestaan uit foto's (medewerkers, interieur fabriek, meubels, bedrijfsuitjes e.d.) of documenten als arbeidscontracten, aankoopnota's, kasboeken, catalogi en dies meer zij. Ook op schrift gestelde of nog op schrift te stellen herinneringen zijn zeer welkom.

By:


Marianne Ootjers (web-editor)

Fred & Miriam (editors)


Copyright 2019

Actueel

Actueel

Actueel
Alles wat maar relevant is, is in principe interessant. Of het nu van oud-medewerkers komt, relaties, particulieren (klanten), familie of wie dan ook. Feit is dat de bronnen zeer schaars zijn, wat mogelijk debet is geweest aan het feit dat er over de meubelfabriek niet of nauwelijks is geschreven.


Met tentoonstellingen, lezingen, een website, een facebook-pagina en deelname aan andere activiteiten willen de samenstellers Jacobus Abraham Huizinga en zijn 'Nederland' haar vooraanstaande plek in de kunst- en cultuurgeschiedenis terug geven die ze verdient.Klik op de foto voor een vergroting

Stichting Huizinga Meubel Nederland ANBI status


De Stichting Huizinga Meubel Nederland is door de Fiscus erkend als een Algemeen Nut Beogende

Instelling en kwalificeert zich daarmee voor aftrekbare schenkingen. RSIN-nummer 8565 89 834.Klik hier voor het document over de ANBI status van Stichting Huizinga Meubel Nederland

Verhalen van J.A. Huizinga ‘Meubelfabrikant alhier’


Hartje stad Groningen, rond het jaar 1900. Aan de Westersingel is het in de meubelfabriek Nederland van J.A. Huizinga een en al bedrijvigheid.
Van alle kanten klinkt het geklop en gezaag van de tientallen werknemers die druk bezig zijn de meubels te vervaardigen, waarmee de fabriek sinds haar oprichting in 1889 een klinkende reputatie heeft opgebouwd.
De eigentijdse ontwerpen zijn zeer in trek en te koop bij de betere woninginrichtingszaken in heel Nederland.
Ruim honderd jaar later is de faam van de Nederland echter zo goed als verdampt en vindt de naam Huizinga in relatie tot meubels alleen nog weerklank bij een handvol kenners en liefhebbers. “Sic transit gloria mundi”: alle roem is vergankelijk. In het geval van Huizinga echter is die vergankelijkheid ál te vroeg ingezet en toe aan een rehabilitatie. Met dit eerste boek over Huizinga en zijn meubelfabriek Nederland zet de Stichting Huizinga Meubel Nederland een belangrijke stap in het proces van herwaardering.
Klik op de onderstaande logo's voor doorverwijzing naar de websites.